Àrees del Club Voleibol Sant Boi

Direcció Tècnica

Gervasio Stoppiello

Director Tècnic

Administració

Ana María Plata

Administrativa