Direcció del Club Voleibol Sant Boi

Junta Directiva, Direcció Tècnica i Administració

Junta Directiva

Oswaldo Valencia

President

Pepe Carrón

Vicepresident

Isidro Sangüesa

Tresorer

Ángeles Armijo

Secretaria

Maribel Sabater

Vocal

Oscar Madueño

Vocal

Direcció Tècnica

Sergio Fernández

Director Tècnic

Administració

Ana María Plata

Administrativa